top310107

更新情報

 •   1月22日  31年1月(相中日記H30 > 31年1月)
 •   1月22日  31年1月(相中日記H30 > 31年1月)
 •   1月21日  31年1月(相中日記H30 > 31年1月)
 •   1月21日  31年1月(相中日記H30 > 31年1月)
 •   1月19日  31年1月(相中日記H30 > 31年1月)
 •   1月18日  31年1月(相中日記H30 > 31年1月)
 •   1月17日  H30年度 後期 新しいウィンドウで表示(学校評価 > 授業評価アンケート)
 •   1月17日  31年1月(相中日記H30 > 31年1月)
 •   1月17日  31年1月(相中日記H30 > 31年1月)
 •   1月17日  秀嶺天78号 新しいウィンドウで表示(学校より > 学校だより)
〒858-0914 佐世保市川下町277番地
TEL: 0956-48-2522 FAX: 0956-48-2523
E-Mail: ainourajh@city.sasebo.ed.jp URL: http://www.city.sasebo.ed.jp/jh-ainoura/